Inlägg

Visar inlägg från september, 2018

Utsläppen i augusti

Bild
Hej,

Här kommer rapporten kring mina utsläpp i augusti (något försenad).

Ustläppen från transporter har reducerats tack vare att bilen är borta och att det i pricnip har gått att kalara sig enbart på tunnelbana och cykel. Två taxiresor (hem från sent extrajobb) gör dock att utsläppen hamnar något högre än de annars skulle. Men det fina är att ju mer man ser sig om, desto fler lösningar hittar man. Exempelvis har jag hittat en sida där man kan beställa elbilstaxi (www.elbilstaxi.se) till så vitt jag kan se samma pris som fossiltaxi. Så det blir det nästa gång!

På bostaden ger mig klimatkontot fortfarande en genreöst avrundad nolla men den brode ligga närmare 50 kilo. Även detta värde verkar otroligt lågt men jag klagar inte. Vi bor väldigt miljövänligt.  De enda som saknas är lokalt producerad el. Solceller har diskuterats och förutsättnignarna bör vara goda och ekonomiskt lönsamma.

Maten ligger kvar på min lägsta nivå. Om man undviker de största bovarna (nöt, gris, lamm, och mejerier)…