Koldioxid

Koldioxid är en växthusgas som som bildas vid förbränning av kol. Kolet finns i fossila bränslen som stenkol, brunkål, olja och biobränslen. Tillsammans med andra växthusgaser värmer koldioxiden upp atmosfären och försurar våra hav. Detta leder till att glaciärer smälter, extremväder ökar och jordens artrikedom kollapsar. Det sätter också människor på flykt från sina hem. Idag beräknas en tredjedel av alla som flyr vara klimatflyktingar, en siffra som kommer att kraftigt stiga i framtiden. Detta händer för att vi vill köra bil i stället för att åka buss och tåg, vi vill äta biff i stället för grönsaker, vi vill flyga flera gånger om året och vi vill köpa sjukt mycket grejer i stället för att gå på bio, teater eller bara att träffas och samtala. Dessa val är alltså på bekostnad av andra människors liv och det är upp till dig och mig att börja fixa det här. Teknikutvecklingen går för långsamt, politiker vågar inte gå tillräckligt tufft fram, media saknar nya infallsvinklar och sociala normer är ofta svåra att bryta. Om ett par årtionden kan jordens ekosystem helt ha kollapsat. Vad gjorde du under tiden? 

Så här snabbt måste världen minska sina koldioxidutsläpp beroende på när kurvan vänder. Sverige har som mål att bli världens första fossilfria land vilket är fantastiskt! År 2045 ska Sverige inte längre ha några nettoutsläpp av koldioxid, ett mål som sju riksdagspartier står bakom. Tyvärr struntar vi tills vidare helt i utrikes flyg och importerad konsumtion där vi inte ännu har några mål men jag tror att det kommer i någon form under de närmaste åren.  


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Kognitiv dissonans - varför vi väljer att skita i klimatet

Under ett ton koldioxid på ett - så har det gått!

Bilresa till Skåne, Ikea-shopping och för mycket ost gör junis utsläpp högst i år.