Inlägg

Visar inlägg från november, 2018

Utsläppen i oktober och om klimatledarskap

Bild
Hej!
Idag blev jag positivt uppmuntrad i form av publiceringen av en ny vetenskaplig artikel om klimatledarskap i the Jounal of Economic and Behavioral & Organization. Resultatet visar att ledares privata engagemang i klimatfrågan "lead by example" har stark koppling till hur benägna människor runt okring är att agera för klimatet. Det visar också att den initaila påverkan är statkast, d.v.s. i början av en process. Därefter tar gruppens kollektiva beteende över som största påverkansfaktor. Det betyder att om en ledare i början av ett projekt visar starkt klimatengagemang och klimatledarskap genom att föregå med gott exemplel, och flera i gruppen influeras, så fortsätter sedan påverkan att spridas genom nätverket. Spännade! Tycker jag i alla fall! #klimatnörd
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268118302063
Mitt projekt går mot sitt slut och oktober blev en bra månad ur ett utsläppsprespektiv för mig! Jag har dock inte hunnit skriva så mycket på blogg…